Celebrating The Polish Constitution [Kult America]
Articles,  Blog

Celebrating The Polish Constitution [Kult America]


I’m standing in a place
where on May 3, 1791, the authorities of Poland signed
what turned out to be very famous document –
the Constitution of Poland. This was the first Constitution in Europe
and the second in the world. On today’s episode of Kult America I’d like
to explore what privileges modern day Poles currently
enjoy thanks to their constitution. I’ve decided to spend a day in a polish
parliamental complex to explore the articles of the Constitution,
which give polish people rights, citizen rights, I think that this is a perfectly appropriate venue for me to
better my knowledge on that document. I met one of the polish senators – Robert
Dowhan – and he invited us to see the polish parliament. I don’t usually have an opportunity to talk
to politicians, so I decided to take my chances and ask him his thoughts on the polish Constitution? As a polish citizen and as a government member
what does the Constitution mean to you? For me it’s the definition of Poland. The Constitution form the May 3 equals Poland, so for me it is a primary value,
that has to be respected. So the Constitution guides every
function of your decision making? Mostly yes, of course there is a regulamin
of Lower and Upper chambers, but it is based on the Constitution. Actually it is similar to my
country in that regard. I mean in America the Constitution is the
most important fundament of our government. There’s one article that actually reminds
me of an American Constitutional right
from the Declaration of Independence. In America we have the right to life,
liberty and persuade of happiness. In Poland article 47 guarantees “Everyone shall
have the right to legal protection of their private
and family life, honour and good reputation”. So this is my first experience in the Polish parliament. Huh, I feel quite patriotic, actually. So we’ve been here for a while now, and not only do the people
listening seem to be disinterested, but the people talking
also seem disinterested. Most people down there are kind of playing
with their phones, I’m sure important business, but it’s a little bis less epic that I would
have kind of imagine it to be. Look at that, when they go over their time
there’s like a brutal alarm that starts beeping. So we’ve just crossed the corridor and we’re
entering the place where the Senat works. These are our gardens. Probably the only parliamental
beehouses in the world. There was a time before the war, when a beekeeper did not have to make an oath
in a court if he was the witness. I really need to drink some tea
with the parliamental honey. I will ask if that’s possible. This was the presidential flag on board of
the flight, that crushed in Russia killing a lot of the polish government. So we are actually going to enter the opening
of the Senat session, which is pretty exiting. This room is a little bit less climatic
than the first room we were in, but it’s kind of formal energetic. I can feel some more passion. So I just asked the senator here if the articles
they are voting on are alredy decided before this session. And he said “yeah, we know what we want
to vote, but there’s going to be a discussion later
and sometimes things can change.” So what are you doing to protect the Constitution? I just vote as my consciousness tells me
and with respect to the Constitution. Everyone can give his vote to his representant. The polish Constitution also assets obligations
to the citizens of the country. One of which I hope to observe in making these
videos, as article nr. 82 Loyalty to the Republic of Poland as well
as concern for the common good. I hope that by sharing this videos with you
and people outside of Poland we can celebrate together the values which makes
this country so unique and special. But maybe you feel otherwise. And if that’s the case, I’d encourage you
to use article 54 in the comment section below.

100 Comments

 • Marcin

  Masz szczęście, że w parlamencie nie oberwałeś krzesłem. Niestety, ale nasi politycy to głównie składają się z nieudaczników. Polska nigdy nie miała szczęścia do polityków.

 • Akcja XD

  [w odpowiedzi do "xwonderfulldreamx qqq"]
  Nie konstytucja jest łamana tylko odbierane są przywileje komuchom, esbekom, zdrajcom narodu którzy służyli związkowi radzieckiemu zamiast własnej ojczyźnie i stąd ten krzyk. TVN został założony przez dawnych pracowników SB i WSI, Radio Zet zostało założone w porozumieniu z postkomunistyczną agenturą. Obejrzyj sobie dokument "Media III RP" tam jest pokazane jak komuniści już w wolnej Polsce po 1989 roku założyli prawie wszystkie media komeryjne w Polsce, bo tylko dawni partyjniacy dostawali koncesję i po latach wilczą część z nich sprzedali zagranicznym inwestorom głównie Niemcom. Obejrzyj także dokument "Nocna zmiana" zrozumiesz dlaczego niektóre media kreują fałszywą rzeczywistość i czyje interesy reprezentuje część opozycji w Polsce.

  Jak to jest, że w kraju, który już w 1989 roku uwolnił się spod jarzma komunizmu, wciąż w sądzie najwyższym obsadzane są stanowiska przez sędziów z komunistyczną przeszłością, jak to jest, że nadal w wolnej Polsce ponad 1000 dyplomatów polskich to dawni komuniści lub agenci bezpieki? Czy w normalnym państwie zdrajcy narodu mogą czuć się bezkarnie, mogą piastować najwyższe stanowiska?

  Czy to normalne, że za rządów PO/PSL Polska współpracowała z FSB (rosyjską agenturą) krajem wrogo nastawionym do nas? Krajem który okupuje nielegalnie część terytorium Ukrainy? Czy to normalne, że rosyjska agentura aż do 2015 roku mogła się swobodnie poruszać po terytorium Rzeczpospolitej?

  Czy to normalne, że ofiary katastrofy smoleńskiej były chowane jak zwierzęta, gdzie w trumnach znajdowano trzy dłonie lub dwie miednice?

  Zacznijcie ludzie myśleć!

 • Katolik Tradycji

  Dobry odcinek, ale proszę pamiętać, że sprawowanie demokracji, czyli przestrzeganie regulaminów i procedur jest dość nudne. Konserwatyści i ruchy alter uważają, że nie ma czegoś takiego jak demos kratos: władza ludu. Jest tylko figurą abstrakcyjną, za którą kryją się oligarchiczne grupy interesu. Już starożytni Ateńczycy widzieli całą niedoskonałość i patologie "władzy ludu". Tym nie mniej starożytni Polacy doszli do wniosku, że ich monarchiczna ojczyzna jest "ich wspólną własnością, ich Res Publica i tak narodziła się w 1569 r. Rzeczpospolita Obojga Narodów. Według samych Polaków, idących za Arystotelesem i św. Tomaszem z Akwinu ustrój idealny bo mający cechy monarchii, władzy arystokracji i ludu (tego ostatniego rozumianego klasowo przez stan rycersko-szlachecki).
  Przypominam, że Ojcowie założyciele Republiki amerykańskiej zbudowali ją "nie ludowo", ale arystokratycznie (nowa arystokracja nowego świata) przez wmontowanie w Konstytucję mechanizmów powściągających.

 • Stenu

  Niestety polska polityka to jedno wielkie szambo która rujnuje ten kraj. ale to już jest wiadome od bardzo dawna. tak było jest i będzie ponieważ taka jest nasza mentalność jako Polaka.

 • DominTV ツ

  Witaj majowa jutrzenko,
  Świeć naszej polskiej krainie,
  Uczcimy ciebie piosenką,
  Która w całej Polsce słynie.

  Witaj maj, piękny maj,
  U Polaków błogi raj.

  Witaj maj, piękny maj,
  U Polaków błogi raj.

  Nierząd braci naszych cisnął,
  Gnuśność w ręku króla spała,
  A wtem trzeci maj zabłysnął –
  I nasza Polska powstała.

  Witaj maj, piękny maj,
  Wiwat wielki Kołłątaj!

  Witaj maj, piękny maj,
  Wiwat wielki Kołłątaj!

  Ale chytrości gadzina
  Młot swój na nas gotowała,
  Z piekła rodem Katarzyna
  Moskalami nas zasłała.

  Witaj maj, piękny maj,
  Rozszarpano biedny kraj.

  Chociaż kwitł piękny maj,
  Rozszarpano biedny kraj.

 • John Labus

  If Poland's was second in the world and the US Constitution predates 1791, then the US Constitution was first in the world. Given that you are an American, it would have been interesting to learn in this video whether or not the US Constitution and/or process affected the creation of the Polish Constitution. This is very interesting nonetheless.

 • wojstube

  Ryan, dziękuję za przypomnienie, dlaczego dzień 3 maja jest dla Polaków a także dla historii Europy tak ważny. Mamy wspaniałą tradycję demokratyczną i każdy z nas może dzięki niej dziś budować dobre miejsce do życia dla siebie, swoich dzieci i innych obywateli, w Polsce właśnie 🙂

 • Anjin

  Jestem dumny, że jesteś zainteresowany Polską i pokazujesz innym ludziom nasze państwo. Polecam obejrzeć Polski film taki jak "Wyklęty". O bohaterach walczących za ojczyznę przeciwko reżimowi komunistycznemu. Nie uzyskaliśmy żadnej pomocy ze strony naszych "sojuszników" (zdrajców).
  ———————————————————————
  I'm proud that you are intrested in Poland and you showing other people our State. I recommend watching a Polish film like "Cursed". About the heroes fighting for homeland against the communist regime. We didn't receive any help from our "allies" (traitors).

 • Enforcer

  The reason why Senat looks and works different is because it consists of more skilled, educated and wiser politicians than Sejm.
  PS: Wielka Brytania nie posiada Konstytucji a Holandia I Szwajcaria nie maja trybunalu

 • Kinga Neumann

  I would imagine you're aware of how mistreated the constitution is by pis at the moment, I haven't seen the full video yet so maybe you do mention it but if you don't I'm deeply dissapointed

 • Rafał Tomków

  Brakuje mi w filmie wzmianki o tym że konstytucja 3 maja obecnie w Polsce nie obowiązuje. A tak poza tym filmik jest świetny. 😀 oby tak dalej! (y)

 • Talcvom

  @Kult America: You're clearly a "(American type) liberal yet you show respect for Poland's conservative institutions(in general not just this clip). Kudos to you for that.

 • LASER

  so, my dear american
  that we are on the topic – what do you think of the ruling party – PiS? good, bad, is KOD good, bad? what do you think?

 • Marza Hemp

  Wow… what a grand building that is … I keep on gasping..You get the feeling that Power has its residency there ! You get the contrast of old dazzling intricate decorations along the stairs and impression of being in a palace with new, modern functional parliament hall. The place has a touch of romanticism about it and a clash of the old and new in the right balance. That is so typical of Poland and alluring. And which parliament in the world has a bee hive in the garden outside ? ! Huge decisions are made in parliament yet there is always time for the bees !! Constitution is something to be proud of because many countries in the world do not have it. Thank you Ryan for making this fascinating film as many Poles probably do not know how their parliament looks like.

 • Qimodis

  Well, technically the Constitution was actually in use for maybe a year and the real one is from the 2nd April of 1997 (currently being undermined by the current government anyway as 'postcommunistic').

 • DammNick

  "Ja tego, proszę pana, nie nazywam Konstytucją, ja to nazywam konstytutą. I wymyśliłem to słowo, bo ono najbliższe jest do prostituty. Pierdel, serdel, burdel."

 • dobrystyle

  I know that we're living in 'modern' times but in my opinion when you're goeing to place like this you should wear more official clothes 😀

 • WasatyPanKazimierz

  Nice video in spirit, but at the same time it's quite misleading. The Constitution of 3 May 1793, although historically important and significant as a symbol of Polish identity, has no bearing on the current organization of the Polish state. An uninformed person is likely to carry from your video the sense that "Polish Constitution" is like the American Constitution – a social contract established over 200 years ago and valid to this very day (even if somewhat modified, but not in general principles, by later amendments). Current Constitution of Poland was established in 1997 and is not a very good one – especially when it comes to the separation of powers. It is the main source of most of political problems in Poland and creates a very unbalanced system – good for political parties, bad for the citizens. In practice, the political system of Poland is not a representative democracy, it's an oligarchy. As a side note it is well to mention that the Constitution of 3 May 1793 dismantled the democracy of nobles of the Polish-Lithuanian Commonwealth with an elected king as a head of state and established a unitary state ruled by a hereditary monarchy.

 • Ian Smith

  I'm truly honored to address you as a fellow Pole, Ryan! 🙂

  You're a kind of fellow I'd willingly donate one of my kidneys for. However, feel warned: both kidneys are likely to come intensively used! 😉

 • Sgt. Jonny Daniels

  Aż tak superkolorowe to wszystko nie jest. Masoni napisali nam konstytucja na pożegnanie Reczposoplitej…

 • Dawid Poetykologik

  Dude, You didn't make me cry but… That is so, so damn good. Appreciate this.
  If you really wanna feel free in Poland, You gotta know one simple thing: FUCK SOCIALISM.

 • Bill De Jesus

  We should be LOYAL to TRUTH and our CONSCIENCE. The only problem is that the TRUTH about the world is often DESTORTED or HIDEN.
                                                                                                                    Anna

 • Pan Józef

  I bardzo dobrze, że takie filmy idą w świat, należy pokazywać pozytywny obraz naszego kraju.

  [Maniek]

 • Horton

  It's a shame that PIS are destroying the constitution. Next time you go back Ryan there will be nothing to celebrate 🙁

 • Χριστοφόρος

  Polska Konstytucja 3 Maja tworzyła w Polsce monarchię dziedziczną. Prawo głosu zostało odebrane szlachcie pozbawionej majątków. Według tego dokumentu 90 % współczesnego plebsu, motłochu, masy ludzkiej byłaby pozbawiona jakiegokolwiek wpływu na losy narodu i państwa. Prawo głosu mieli jedynie uprzywilejowani i posiadający kwalifikacje, oraz właściwy fundament do sprawowania rządów w kraju. Niestety obecnie żyjemy w "demokracji", czyli najgorszym syfie jaki zapanował w dziejach świata. Konstytucja amerykańska również była podobnym dokumentem. Prawa głosu nie mieli kolorowi, niewolnicy, kobiety, czy biedota. Tak jak u nas władza była skupiona wokół wyższej warstwy społecznej, klasowej, majątkowej. Oba dokumenty były anty-demokratyczne i nie tworzyły żądnych przywilejów dla przeciętnego motłochu, czy szerokich mas społecznych. Niestety komuchy, socjaliści, marksiści, od 150 lat tworzą dokumenty, gdzie najgorsza szumowina pozbawiona moralności, bystrego intelektu, wszelkich przymiotów ducha ma wpływ na losy państwa. Zatem, kiedy ktoś twierdzi, że swięta uchwalenia pierwszej konstytucji amerykańskiej, czy polskiej konstytucji 3 maja to " święta demokracji" przejawia jedynie swoją ignorancję, niezajomośc tematu. Oba dokumenty nie mówiły o żadnej demokracji, czy władzy ludu. Obecnie w USA i w Polsce rządzi partiokracja, czyli władza aparatczyków partyjnych i układów partyjnych, a ludzi ci zostali wyniesieni do władzy poprzez nierozumne, niekompetentne, ogłupiałe masy. EU to marksistowski reżim, czerwony totalitaryzm, natomiast USA też od dawna jest obszarem pod okupacją szeroko rozumianej czerwonej zarazy. Zaraza ta przejęła kulturę, edukację, media, gospodarkę/ekonomię, politykę i każdą sferę życia społecznego. Najlepszym system sprawowania władzy jest dziedziczna monarchia absolutna. Cała historia świata wskazuje, że była to optymalna opcja dla sfery zarządzania państwem. Demokracja to twór i dziecko zdegenerowanej, zwyrodniałej i tępej rewolucji. Od czasów rewolucji francuskiej, po rewolucję bolszewicką, po rewolucję lat 60 tych i obecny lewicowy chaos na świecie. Zastanawia Was dlaczego na świecie jest tyle problemów, wojen, cierpienia i krwi ? Czy znacie na Ziemi jakiekolwiek państwo w sferze cywilizacji "białego człowieka" rządzone nie przez mentalną, moralną i intelektualną lewiznę ? Czerwona plaga zniszczy wszystko co piękne i wzniosłe.

 • Χριστοφόρος

  Kult America – ani pierwsza konstytucja amerykańska, ani polska konstytucja 3 Maja nie były dokumentami demokratycznymi, nadającymi jakieś prawa, czy przywileje szerokim grupom społecznym. Znasz w ogóle treść pierwotnej konstytucji amerykańskiej ? Według ówczesnych dokumentów ( w wersji amerykańskiej i polskiej ) nie miałbyś żadnego prawa wyborczego, głosu, możliwości wpływu na decyzje, czy los narodu i państwa. Obie konstytucje nie nadawały " swoim ludziom praw konstytucyjnych", lecz tworzyły grupy uprzywilejowane i mające kwalifikacje do zarządzania państwem. Polska konstytucja tworzyła monarchię dziedziczną i ograniczała prawa szlachty polskiej pozbawionej dóbr. W konstytucji amerykańskiej prawa wyborcze mieli jedynie ludzie mający odpowiedni status społeczny i majątkowy. Prawa głosu nie mieli kolorowi, niewolnicy, kobiety i biedota. To były piękne i wzniosłe dokumenty, niestety potem nastały czasy "demokracji"…

 • SUM OiW

  Konstytucja z 3 maja 1791 roku obowiązywała trochę ponad rok a 23 listopada 1793 roku sejm uchylił wszystkie akty zawarte w tej konstytucji. Za 2 lata Polska przestała istnieć. Obecna konstytucja pozwala interpretować zawarte w niej przepisy przez sądy i urzędy. Nie ma się co dziwić bo została uchwalona przez postkomunistów (SLD) 2 kwietnia 1997 roku. Miejmy nadzieję, że zostanie zniesiona i uchwalona nowa na wzór USA, gdzie będzie regulować prawo i nie będzie jej można interpretować według widzimisię sędziów i Trybunału Konstytucyjnego. Obecna konstytucja służy politykom i "elicie". Nie chroni zwykłych obywateli. W USA sąd najwyższy uchwalając wyrok nakazuje tym samym innym sądom przestrzegania tego prawa. U nas przykład z frankowiczami. Sądy nie obowiązuje precedens. Każdy według swojego uznania rozumie prawo. Jeden uznaje działanie banku za oszustwo drugi nie. Ten sam bank, tak samo skonstruowana umowa. Dodatkowo niektóre akty w konstytucji przeczą sobie.

 • BrianDMS

  Poland should reestablish its original constitution and introduce a US-like system to adopt necessary amendments, the current one, along with a huge portion of the polish law, has been written under a huge influence and in spirit of (post)communism, it's neither historical nor any good. The polish law belongs to the most poorly written ones in europe which results in many inconsistencies and unjustful convictions.

 • skajuoker

  Ryan chłopie jestem pod wrażeniem – dotarłem do końca listy Twoich filmów i mogę śmiało powiedzieć, że Polska może być z Ciebie dumna, iż jesteś jej obywatelem. Powodzenia !

 • Дарья Дьяченко

  Please, write subtitles in more contrast color. It's very interesting to watch your videos, but white letters on a white background are not always visible. Thank you.

 • Nizaryta1

  Tak naprawdę to obecnie Konstytucja 3 Maja nie obowiązuje, obecna konstytucja jest chyba z 1997 roku i opiera się w większości na konstytucji przedwojennej II RP i konstytucji a raczej karcie praw PRL- u. Tak naprawdę Konstytucja 3 Maja nigdy nie zaczęła obowiązywać, została podpisana 3 Maja 1791 roku a więc cztery lata przed ostatnim rozbiorem Polski więc nikt nie zdążył jej ratyfikować czy jak to się tam fachowo nazywa.

 • Nizaryta1

  No, nasi politycy niemal zawsze przekraczają czas wypowiedzi, nawet się czasem biją z Marszałkiem Sejmu o to, w Turcji i Rosji oraz na Ukrainie mają to samo.

 • TheFKM

  Kult America i have a question do you want to be born again and live in poland ? or you like the life like it is right now ?
  because i was born in poland and now i live in germany because i come with my parents to germany when i was 3 months old so i was very young 😀 but i can speak fluent polish german and a little bit english that i have learned in school its not that good but i think its enough to communicate. And sometimes i have like the feeling that i want to be like back in poland. i hope i get a answer.

 • bagsmode

  When you're interviewing people that respond only in Polish, can you please translate for your English speaking audience? 🙂

 • Paweł Zieliński

  Konstytucja to fundament demokratycznego państwa prawa. Obecnie jest ona przeszkodą w realizacji przez Kaczyńskiego swojej wizji Polski. Ten człowiek nie zdaje sobie sprawy że Polacy są tym narodem dla którego wolność jest wartością niezbędną do życia. 🙂

 • No Name

  No one even follows the CON stitution in America anymore. The only question worth asking is the Zionist control of their government as bad as the one in America?

 • Sky Ziza

  Poland, protect your country. I'm an American ex-Muslim and I'm warning you; the Muslims will abuse your kindness and rape your women, they will destroy the very foundation of your society, they will disrespect your religion and freedoms, and much much more. Please, don't follow the model of Western Europe. Keep Poland Polish. Having said that, I'd really love to visit Poland one day. It seems like a very beautiful country with awesome nightlife. 🙂

 • Brutal Work

  Wiele prac naukowych za pierwszą, nowoczesną konstytucję na świecie, uznaje ustawę zasadniczą Republiki Korsykańskiej uchwaloną w 1755 r. W tym właśnie roku na wyspie wybuchło powstanie pod wodzą Pasquale Paoli – narodowego bohatera Korsyki. Po uwolnieniu się od władztwa Genui Korsykanie ogłosili niepodległość i powstanie nowego państwa. Projekt konstytucji republiki sporządził Paoli, wzorując się na dziesięć lat wcześniejszym tekście Jeana-Jacquesa Rousseau. Korsykański parlament Diet uchwalił ją w listopadzie 1755 r. Korsykańska republika przetrwała 14 lat do podbicia jej w 1769 r. przez Francuzów.
  Nie licząc mało znanej drugiej druga konstytucji korsykańskiej – konstytucji Królestwa Anglo-Korsykańskiego, istniejącego w latach 1794–1796, można przyjąć, że konstytucja amerykańska była drugą z kolei ustawa tego typu na świecie, a polsko-litewska Konstytucja 3. Maja – trzecią.

 • Vitalis

  Well, actually Polish constitution was the third one in the world and second in Europe. Everybody forgets about Corsican one. And, contrary to Polish Constitution, it actually entered into force (Poland ceased to exist shortly after they announced the Constitution, while Corsicans cherished it for a decade before their own state ended).

 • Matiz - "Life is brutal"

  u miss the point actually constitution its written by soviets …. to make inside war betwin president and parlament – to weak Poland but now … it will be different

 • Margot90 W

  Tylko,że nie obowiązuje już dawno Konstytucja 3 maja 🙂 Teraz mamy tą z 97 r.,która jest wadliwa. I warto pamiętać:Konstytucja to nie prawda objawiona,można ją zmieniać,żeby służyła ludziom.

 • Lucja B

  Czytam te wypowiedzi Polaków moich rodaków i jestem załamana. ..kto zawinił ze mamy taką sieczkę w głowie. ..EDUKACJA JEST DO DU. ..Y…to teraz widać. Trzeba nam znowu epoki odrodzenia renesansu !!!! Precz ze średniowieczem.

 • Joanna D.

  Można poznać klasę pana senatora. Nie zająkną sie nawet o wybiórczym stosowaniu zapisów konstrukcji przez ekipę rządzącą. Nie jest idealna. Ale obecna władza NIE MA MANDATU żeby ją ignorować.
  Rayan, narazie trzymaj się od polityki z daleka…

 • guy jeremschuk

  Ya the fascist PiS party took care of ruining the Constitution, I can't believe what a stupid fuck you are.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *