Federalism  Crash Course Government and Politics
Articles,  Blog

Federalism Crash Course Government and Politics


היי, אני קרייג וזה קורס מזורז בממשל
ופוליטיקה. והיום אנחנו הולכים לדבר מושג יסוד בממשל ארה”ב:
פדרליזם. מצטער. אני לא מצטער. אתה אפילו לא בסכנת הכחדה
יותר. הפדרליזם הוא קצת מבלבל כי
זה כולל את המילה, “פדרלי”, כמו בממשלה הפדרלית וזה המונח שאנחנו משתמשים כדי לתאר
ממשלת ארצות הברית כולה. וזה בדיוק ההפך ממה שאנחנו מתכוונים
כאשר אנו אומרים “פדרליזם”. מבולבלים? חפשו בגוגל. סביר להניח שהסרטון הזה יופיע בתוצאה הראשונה. ואז פשוט
תצפוט בו. או שפשוט תמשיכו לצפות בסרטון זה. [מוזיקה] אז מה זה פדרליזם? פשוט ביותר, זה
הרעיון שבארצות הברית, השלטון מחולק בין ממשלת ארצות הברית
מדינות והממשלות של המדינות בתוכה. ממשלת ארה”ב, הממשלה הכלל-אמריקנית, מכונה לעתים הממשלה הפדרלית, בעוד שממשלות המדינות
מכונות ממשלות המדינות. זה כי מבחינה טכנית אפשר להתייחס לארה”ב
כפדרציה של מדינות. אבל זה אומר דברים שונים לאנשים שונים. לדוגמה,
פדרציה של מדינות פירושו בשבילי כריך בשר. “כן, אני אקח פדרציה אחת של מדינות, בבקשה,
עם תוספת בצד. תודה. אני די דביל. במערכת הפדרלית, הממשלה הלאומית
מטפלת בחלק מהדברים, כמו למשל, מלחמה עם מדינות אחרות
בעוד שממשלות המדינות דואגות לדברים אחרים כמו רישיון נהיגה, רשיון צייד
רשיונות, רשיונות למספרות, רשיונות לרופאי שיניים, רישיון להרוג – נה, זה ג ‘יימס בונד.
וזה באנגליה. ואני מקווה שמדינות לא יעשו זאת. פשוטה למדי, נכון? אולי לא. ראשית כל,
יש כמה היבטי ממשל שמטופלים הן על ידי הממשלה הפדרלית והן על ידי המדינות.
מסים, הפעילות האהובה על ממשלת ארה”ב למשל. יש מסים פדרליים
ומסים מדינתיים. בעבר כוח הממשלה היה מחולק באופן ברור
בין המדינה לבין ממשלות לאומיות. שימו לב שאני לא אומר נפרד, כי
אני לא רוצה שתבלבל את הפדרליזם הפרדת הרשויות. אל תעשה את זה! עם
פדרליזם כפול, יש כמה דברים שרק הממשלה הפדרלית עושה וכמה
דברים שרק ממשלת המדינה עושה. זה נקרא לפעמים “סמכות שיפוט”. לממשלה הלאומית יש סמכות שיפוט
בתשתיות פנימיות כמו כבישים בין-מדינתיים ותעלות, סובסידיות למדינות, ומכסים,
שהם מסים על היבוא ולכן נכנסים תחת הכותרת הכללית של מדיניות החוץ.
הממשלה הלאומית מחזיקה גם בקרקעות ציבוריות ומסדיר פטנטים, ענין שמצריך הסדרה לאומית
כדי שיוכל להגן על הממציאים בכל המדינות. ובגלל שאתה רוצה
שדולר דולר בדלוור יהיה שווה בערכו לזה שבג’ורג’יה, הממשלה הלאומית שולטת גם במטבע. לממשלת המדינה היתה שליטה על הרכוש
דיני ירושה, דיני מסחר, בנקאות דיני חברות, ביטוח, דיני משפחה,
כלומר נישואין וגירושים, מוסריות – דברים כמו עירום ציבורי ושתייה
– מה שמיועד לפקח עלי – בריאות הציבור, חינוך, הדין הפלילי, לרבות קביעה
מהו פשע וכיצד מועמדים לדין פלילי, שימושי קרקע, הכוללת מים ומינרלים
זכויות, בחירות, השלטון המקומי ורישוי של מקצועות ועיסוקים, ביסודו של דבר
מה נדרש כדי לנהוג במכונית, או לפתוח בר או להיות ספר או להיות ג ‘יימס בונד. אז, תחת פדרליזם כפול, ממשלת המדינה
יש סמכות שיפוט על הרבה יותר מאשר הממשלה לאומית. סמכויות אלה על בריאות,
הבטיחות והמוסר נקראים לעתים סמכויות שיטור ובדרך כלל שייכות למדינות. עד הסוף כי אתה כלב מקסים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *